*اتوبوس دوم تور فیلبند*

به لطف شما دوستان و همراهان ظرفیت اتوبوس اول تور فیلبند جمعه ۲۵ مرداد تکمیل شد

و آماده پذیرش شما عزیزان در اتوبوس دوم می باشد

به گروه های بالای ۱۰ نفر تخفیف تعلق می گیرد

تلفن ثبت نام:۰۹۲۲۸۶۲۳۲۶۰ سرکار خانم عظیمی

تلفن مسئول هماهنگی و پشتیبانی: ۰۹۰۲۱۵۰۷۳۴۴ سرکار خانم بلبلی

تلفن شرکت :۴۴۶۹۷۸۷۰ فکس: ۴۴۶۹۷۰۹۳