سفرها

سفرهای خارجی

سفرهای خارجی به کشورهای ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، مالزی، تایلند،امارات، قبرس و.. در زمان خاص با گروههای حداقل ۱۰ نفره

سفرهای داخلی چند روزه

تورهای ایرانگردی و طبیعت گردی چند روزه با برنامه ریزی قیلی

تورهای یک روزه طبیعت گردی

تورهای یکروزه که معمولا روزهای جمعه یا تعطیل رسمی برگزار میگردد

تورهای اختصاصی

تورهایی که معمولا مربوط به پرسنل سازمان ها یا یک گروه خاص با یک توافقنامه خاص برگزار میگردد.

مجری مستقیم تورهای داخلی و خارجی